Splošno o zavarovanju

Kaj rešujejo zavarovanja?

Zavarovanja rešujejo predvsem kritične situacije, ko bi zaradi dogodka, ki ni bil odvisen od naše volje, utrpeli poškodbe na telesu ali jih povzročili drugim ter takrat, kadar utrpimo škodo na svojem fizičnem premoženju ali jo povzročimo drugim osebam.

Kako sploh ločimo oziroma delimo zavarovanja?

Največkrat jih preprosto razdelimo na dve skupini in sicer na osebna in premoženjska zavarovanja. Sicer pa bi lahko ločili zavarovanja na mnogo različnih načinov in jih predalčkali po najrazličnejših skupinah. Na koncu je pomembno kaj ste sploh zavarovali in koliko tudi za to vse plačujete. Vse prevečkrat imajo stranke sklenjenih kup zavarovanj že leta in vztrajajo na njih, čeprav so se medtem pojavili na trgu kvalitetnejši produkti, ki ponujajo višja kritja ali večji obseg različnih zavarovanj, lahko pa celo nižjo ceno.

Kaj so to osebna zavarovanja?

Osebna zavarovanja so zavarovanja ljudi, njihovega življenja, poškodb, invalidnosti in še mnogo drugih reči. Pri sklepanju osebnih zavarovanj je nujno potrebno upoštevati socialni status osebe in poiskati primerno zavarovalno vsoto. Prav tako je pomembno ločiti socialni del od varčevalnega. Medtem ko je prvi brez drugega sprejemljiv, kombinacija obeh pa najboljša, pa samo varčevalni del, brez primernega socialnega, slej ko prej večino pripelje v hude finančne težave.

Kaj so to premoženjska zavarovanja?

Premoženjska zavarovanja so vezana na lastništvo neke premičnine ali nepremičnine. Najbolj pogosta so zavarovanja vozil, plovil in nepremičnin (stanovanjski ali poslovni objekti). Pri sklepanju premoženjskega zavarovanja je pomembno, da so kritja dovolj visoka, da bi vam v primeru škodnega primera vašo škodo tudi pokrila. Zavedati se morate, da niso vse reči zavarovane na novo vrednost, kar pa še zdaleč ne pomeni, da se vam starejših stvari ne splača zavarovati.

Ali je smiselno imeti vsa zavarovanja sklenjena pri eni zavarovalnici zaradi nižje paketne cene?

Ali vedno kupujete le v eni trgovini? Morda. V tem primeru gotovo zato, ker vam je tako najlažje, verjetno pa se zavedate, da zato najbrž do nekaterih produktov nikoli ne pridete in da nekatere produkte ves čas preplačujete. Podobno je pri zavarovanjih. Zato vedno izhajamo iz tega kaj stranka potrebuje in ugotovimo kateri ponudniki imajo zanjo najprimernejše produkte. Šele ko najdemo v tem trenutku najkvalitetnejše, pa naredimo še cenovno analizo primerljivih produktov. Tako na koncu dobite največ za ceno, ki jo lahko plačate in pri specializiranih zavarovalnicah za konkretne vrste zavarovanj.

Ali lahko isto stvar zavarujem pri različnih zavarovalnicah?

Lahko. Pogosto se sicer postavi vprašanje smiselnosti takšnega početja. Sicer pa se lahko zavarujete za različne vrednosti in pri različnih zavarovalnicah. Še največkrat se police sklepa pri različnih zavarovalnicah pri življenjskem zavarovanju in varčevanju, kajti tam so tudi daleč največje razlike med produkti in včasih vam le skupek vseh pokrije vse vaše zahteve.