Zavarovanje nepremičnine

Zakaj zavarujemo nepremičnino?

Zavarovanje nepremičnine je eno najpomembnejših zavarovanj, saj nas zavaruje pred izgubo našega bivališča. Žal večina nepremičnin v Sloveniji še vedno ni zavarovanih, čeprav se kaže vse večja potreba glede na vse vremenske pojave in ostale naravne katastrofe ter nesreče, ki lahko prizadenejo naš dom.

Kako sklenemo osnovno zavarovanje nepremičnine?

Običajno se nepremičninska zavarovanja sklepajo v paketih. Različni paketi ponujajo različne višine kritij, spreminja pa se tudi njihovo število. Pri najbolj ekskluzivnih paketih so sem všteti tudi nekateri dodatki, kot so nadomestno stanovanje in podobno.

Skupaj z vami bomo izpolnili obsežen vprašalnik s podatki, ki jih nujno potrebujemo, da bi zavarovali vašo nepremičnino (leto izgradnje, kvadratura, leto adaptacije, …). Pomembno je, da vrednost nepremičnine realno ocenimo, prav tako pa njeno notranjost. Pravilno moramo vpisati vse podatke o trenutnem stanju ter o razmerah v okolici (področje sprožanja plazov, poplavno območje,…). Na rizičnih področjih se lahko cena zato poviša, vendar je tam za vas kritje še toliko pomembnejše.

Kako naj se odločim za pravilna kritja?

Večinoma se soočamo z odgovori strank, kot so »na tem področju ni bilo potresa že sto let« ali pa »to ni poplavno področje«. To je za vas toliko bolje, saj bo vaša cena nižja, kritje zavarovalnice pa ostane enako. Nedavne poplave so naprimer prizadele hiše, ki so bile od reke oddaljene celo več kot 2 kilometra, zato nikar ne razmišljajte, da se kaj takega pri vas ne more zgoditi.

Kaj spada v zavarovanje nepremičnine?

  • Stanovanjski bloki in stolpnice
  • Stanovanja
  • Hiše
  • Vikendi
  • Kamp prikolice
  • Parcele
  • Gozdovi
  • Sadovnjaki
  • Kmetijska zemljišča

Kako do odškodnine?

V primeru škodnega dogodka mora stranka ravnati v skladu s splošnimi pogoji, ki so dodani k zavarovalni polici. Priporočamo vam, da zavarovalnico o škodnem primeru obvestite takoj, ko ga opazite, sami ga lahko tudi poslikate in nemudoma zavarujete kraj, da se škoda ne poveča.

O škodnem dogodku ne obveščate nas, ampak zavarovalnico, ki bo k vam poslala cenilca. Natančno mu razkažite obseg škode, da bo ustrezno napravil cenilni zapisnik. Še posebej v primeru vloma in nekaterih drugih podobnih dogodkih (npr. vandalizem), je pogosto pametno obvestiti policijo. Če niste prepričani, se posvetujte z nami ali na zavarovalnici.

Ali je mogoče, da imam nepremičnino napačno zavarovano?

Seveda! V glavnem se na terenu srečujemo s podzavarovanimi ali celo prezavarovanimi nepremičninami. Podzavarovana je takrat, ko vrednost nepremičnine in posledično tudi škode, ki vam lahko nastane, precej presega višino vaše zavarovalne vsote. Prezavarovana je takrat, ko vaša zavarovalna vsota odstopa od vrednosti gradbene nepremičnine ali amortizirane vrednosti notranje opreme. Kot primer lahko navedemo zavarovanje opreme stanovanje, ki je zavarovano za 100.000 EUR, z računi pa stranka nikakor ne bi mogla dokazati, da je nastalo za več kot 60.000 EUR škode.

Ali lahko dodatno zavarujem posamezne elemente nepremičnine?

Da! Zavarujete lahko tende, markize, zimske vrtove in podobno. V zavarovalni polici se lahko natančno specificira vaše osebne zahteve (npr. zavarovanje vaše glasbene opreme), zavarovalnica pa se bo odločila ali vas sprejme v zavarovanje in kakšno zavarovalno vsoto ter ceno zavarovanja bo določila glede na njen riziko.