Zavarovanje etažne lastnine

Kdaj govorimo o zavarovanju etažne lastnine?

Predmet zavarovanja so le večstanovanjski objekti, v njih pa njihov solastniški delež, ki izhaja iz posameznega stanovanja na skupne dele in se meri v odstotkih.

Ali lahko etažno lastnino zavarujem sam?

Seveda, to je tudi priporočljivo saj iz nje izhaja tudi zavarovanje odgovornosti, to pa je lahko celo bistveno za vas. Pri tem se zavaruje vse dele etažne lastnine, od stropov, sten, tal, stekel, napeljave znotraj stanovanja in tudi skupni deli objekta, ki v odstotku pripadajo vaši nepremičnini, to pa so lahko temelji objekta, fasada, kolesarnice, stopnišče, dvigalo in drugo.

Ali imam etažno lastnino že zavarovano preko upravnika?

V praksi naj bi bilo tako, vendar običajno v resnici ni. Običajno upravniki zavarujejo samo skupne prostore ter instalacije in sam objekt v osnovi (temelji, hodniki, stopnišča,…). Poleg tega smo skoraj v vseh večstanovanjskih objektih opazili, da so izjemno podzavarovani, tako da bodo v primeru težje nesreče (npr. požar, potres,..) težko dobili izplačano ustrezno zavarovalno vsoto, ki bi stanovalcem krila nastalo škodo.

Nekaj imamo zavarovano, a ne vem natančno kaj

Stranke vedno pozovemo, da naj si pridobijo fotokopijo (do nje ste upravičeni!) zavarovalne police za večstanovanjski objekt. Pokličite nas in skupaj jo bomo pregledali ter ugotovili ali ste podzavarovani ali pa je vaš objekt primerno zavarovan. Na podlagi obstoječega zavarovanja vam bomo lahko ustrezno svetovali kaj je za vas najbolje.