Odgovornost podjetja

Splošna odgovornost

Krije škodo povzročeno tretjim osebam in stvarem, ki je nastala zaradi vaše podjetniške dejavnosti. Svoje podjetje zavarujete pred finančnimi posledicami zaradi škode, za katero ste odgovorni vi osebno oziroma vaše podjetje. Kritje velja tako za odgovorne osebe, kot za vse vaše zaposlene. Z zavarovanjem odgovornosti ste poskrbeli, da vaše poslovanje v prihodnosti ne bo ogroženo zaradi nenadnih dogodkov.

Delodajalčeva odgovornost

Krije vse škode, ki so povzročene vašim zaposlenim v času opravljanja dela pri vašem podjetju in vas ščiti pred odškodninskimi zahtevki v primeru poškodb, raznih obolenj in smrti ali poškodovanja stvari vaših delavcev.

Proizvajalčeva odgovornost

Zavarovanje krije odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari, kot posledice nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako in zaradi pomanjkljivo opravljene storitve in je s tem povzročena škoda po dokončanem delu.